Pogoji najema fotografsko kulinaričnega dela studia Koohna

Pravila urejajo uporabo prostora in zagotavljajo dobro in kreativno počutje gostov ter optimalen izkoristek časa.

Uporabnik, ki najame studio, mora ravnati v skladu s temi pravili in hkrati prevzema solidarno odgovornost za stroške, (namerno in nenamerno) škodo, najemnino in druge nastale izdatke (oziroma postavke) za vse obiskovalce studia, ki ga spremljajo.

Rezervacija studia je mogoča z zasebnim sporočilom na Facebooku, sporočilom na e-naslov info@koohna.si ali po telefonu na št. 041 752 214. Minimalni čas najema fotografskega dela studia je 1 ura, kulinaričnega pa 4 ure. Skrbniku sporočite čas in datum fotografiranja. Najem se začne ob dogovorjeni uri in ne takrat, ko uporabnik pride v studio ali začne fotografirati. Lepo vas prosimo, da ste točni.

Po končanem fotografiranju/uporabi je treba studijske prostore zapustiti v enakem stanju kakor pred obiskom. Najem studijskih prostorov lahko po dogovoru s skrbnikom podaljšate med najemom, vendar le, če je termin prost.

Pred studiem se je treba preobuti v čiste čevlje ali copate.

V studiu sta strogo prepovedana kajenje in uživanje alkoholnih pijač, razen v izjemnih primerih (npr. za postavitev dekoracije) in le po dogovoru s skrbnikom. Uživanje hrane in pijače je dovoljeno le v kulinaričnem delu studia.

Če ni drugače dogovorjeno, se studio novim strankam vedno oddaja ob navzočnosti skrbnika.

Vso opremo lahko uporabljate samostojno. Če ne zaupate svojim sposobnostim in znanju, se, prosimo, obrnite na skrbnika studia. V primeru poškodbe studijske opreme, rekvizitov, dodatkov ali studijskega inventarja mora najemnik v celoti poravnati stroške poškodovanega materiala.

Najemnik/uporabnik je dolžan v primeru napačne uporabe opreme ali materiala povrniti vso škodo, povzročeno z napačno uporabo, rabo, vendar ne manj kot 100 EUR in ne manj kot 15 % vrednosti opreme oziroma materiala.

Najemnik/uporabnik je dolžan prostore in opremo za seboj počistiti, če tega ne stori, je dolžan povrniti stroške dela in materiala, potrebnega za čiščenje, vendar ne manj kot 100 EUR.

Fotografiranje in prinašanje živali v studio sta dovoljena po dogovoru s skrbnikom.

Ponujamo različne količinske in terminske popuste. Po dogovoru vam pripravimo ponudbo za najem predavalnice ali kuharske delavnice.

Za več informacij stopite v stik z nami. Ogled/obisk studia je mogoč ob predhodni najavi.